Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen verzorgd door Blossoming Moms

Inschrijving

 

Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier op de website van Blossoming Moms. Door het versturen van het inschrijfformulier verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. Deelname aan de cursus is definitief indien het cursusgeld uiterlijk 7 dagen voor de startdatum is bijgeschreven op de rekening.

 

Tarieven

De genoemde tarieven op de website is inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

 

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aanbieding dient de betaling uiterlijk 21 dagen voor de start van de cursus binnen te zijn, anders vervalt de inschrijving. Cursisten die zich binnen 21 dagen voor start van de cursus inschrijven, dienen het cursusgeld per omgaande te voldoen.

 

Betalingen

Na inschrijving ontvang je per mail een factuur met de betalingsgegevens. Na betaling is de inschrijving definitief en ben je verzekerd van een plek. Het cursusgeld dient uiterlijk 7 dagen voor de start van de cursus binnen zijn, anders vervalt de inschrijving met uitzondering van de NatuurlijkZwanger Boosterworkshop. Hierbij geldt dat de betaling uiterlijk 24 uur voor startdatum overgemaakt dient te zijn. 

Cursisten die zich later dan 7 dagen voorafgaand aan de cursus inschrijven, dienen het cursusgeld per omgaande te voldoen. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Blossoming Moms heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt. 

  

Annulering 

Bij geen deelname aan de cursus dient de cursist Blossoming Moms hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip tenzij dit anders is afgesproken.

Bij annulering door cursist geldt het volgende:

Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang zal het gehele bedrag worden teruggestort.

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal 70% van het gehele bedrag worden teruggestort.

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op restitutie.

Annulering door Blossoming Moms

Blossoming Moms behoud zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Wanneer er minder dan 3 aanmeldingen voor een groepscursus is, gaat de cursus niet door. Dit wordt minstens een week van te voren gecommuniceerd. Er kan in overleg een nieuwe datum besproken worden, of er volgt restitutie van het lesgeld.

 

Vertrouwelijkheid 

De docente zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

Aansprakelijkheid

Blossoming Moms kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid tot nakoming van de gemaakte afspraken door overmacht of toedoen van derden.

Deelname aan de cursussen is voor eigen risico. Blossoming Moms draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.

Blossoming Moms is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

 

Vergoeding Zorgverzekering

 Sommige verzekeraars vergoeden gedeeltelijk of zelfs helemaal de kosten van de zwangerschapscursus. Dit verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de door jou gekozen aanvullende verzekering. Blossoming Moms heeft geen contract met een zorgverzekeraar en is niet aangesloten bij een beroeps-vereniging.